Proces izrade web stranica

Shematski prikaz procesa izrade web stranica i web shopova želi vam pojednostaviti razumijevanje i olakšati vašu odluku o pokretanju vlastite web stranice ili web shopa.
Najbitnije je upamtiti da kod svakog koraka izrade web stranice možete računati na našu punu potporu.Spremno ćemo odgovoriti na svako vaše pitanje bez obzira kome ćete u konačnici povjeriti izradu web stranice.

Proces izrade web stranica

Koraci kod izrade web stranice:

Definiranje zahtjeva web stranice

  1. Osnovna svrha buduće web stranice
  2. Obim i sadržaj web stranice – višejezičnost
  3. Specifični zahtjevi za web stranicu
  4. Pripremni sastanak (po želji klijenta)
  5. Izrada ponude sa rokom izrade i cijenoom
  6. Prihvaćanje ponude i uplata akontacije

  Izrada web stranice

  1. Dostava materijala za izradu web stranice – logotip (ako postoji), tekstovi, slike, upute za izradu, željeni naziv domene, kontakt podaci, željene e-mail adrese
  2. Rad na web stranici (lokalno) – međusobna razmjena informacija
  3. Registracija domene i osiguranje hostinga za web stranicu

  Postavljanje web stranice na server

  1. Postavljanje web stanice na server
  2. Pregled web stranice od strane klijenta
  3. Prilagodbe dizajna i ispravljanje uočenih nedostataka
  4. Završne provjere funkcioniranja web stranice i provjera prikaza na tabletima i mobitelima

  Završne radnje na web stranici

  1. Završna optimizacija web stranice – SEO
  2. Izrada mape web stranice (sitemap)
  3. Prijava web stranice na pretraživače – Google, Yahoo
  4. Uplata preostalog iznosa za izradu web web stranice
  5. Dostava administrativnih podataka za upravljanje web stranicom i e-mailovima
  6. Dostava uputa za samostalni rad sa web stranicom
  7. Praktična obuka (po želji klijenta)

  Dogovor o održavanju web stranice (po želje klijenta)

  1. Ugovaranje redovnog tehničkog održavanja web stranice (po želji klijenta)
  2. Ugovaranje ažuriranja i mijenjanja sadržaja (po želji klijenta)

Saznajte više o izradi web stranica sa sustavom za upravljanje – CMS, te o izradi web shopova.