Atributi proizvoda

Treći važan način grupiranje proizvoda je korištenje atributa proizvoda. Postoje dva važna načina korištenja atributa u WooCommercu:

  • Prvi način je prikaz opcije  filtriranja proizvoda kroz prikaz filtera u bočnoj traci.
  • Drugi način je kroz korištenje varijabilnih proizvoda. Za formiranje varijabilnog proizvoda najprije moramo definirati atribut ili više njih,  za taj proizvod. Ovi atributi će se kasnije koristiti za kreiranje varijacija proizvoda.

Na primjer, ukoliko prodajemo odjeću dva logična atributa su ‘boja’ i ‘veličina’, tako da posjetitelji mogu unutar različitih kategorija tražiti samo proizvode željene boje i njihove veličine.

Atributi proizvoda u WooCommerce 3.1

Slika: Atributi proizvoda u WooCommerce 3.1

Prikaz korištenja atributa proizvoda korištenih  za filtriranje:

Prikaz atributa proizvoda za filtriranje

Slika: Prikaz atributa proizvoda za filtriranje

Dodavanje i uređivanje atributa proizvoda

Postavljanje globalnih atributa

Za dodavanje, uređivanje i uklanjanje atributa idemo na: Proizvodi > Atributi .

Ovdje možemo jednostavno dodati novi atribut

  • Naziv.
  • Slug (nije obavezno)
  • Omogući arhive. Ako odaberemo ovu opciju možemo u našem izborniku kreirati stavku koja će voditi na stranicu sa svim proizvodima koji odgovaraju željenoj opciji. Na primjer, možemo napraviti stranicu koja će prikazivati sve proizvode sa atributom ‘boja’ i vrijednosti
  • Vrsta. Definira način odabira atributa za proizvode. Tekst omogućava ručni unos vrijednosti atributa, dok Odaberite omogućava biranje unaprijed konfiguriranih uvjeta u padajućem popisu.

Standardni (default) redoslijed sortiranja. Određuje redosljed sortiranja ‘uvjeta’ na stranicama s proizvodom. Ukoliko koristite Prilagođeno sortiranje, možemo mijenjati redoslijed uvjeta tako da povućemo I ispustimo uvjet na željenu poziciju.

Postavljanje redoslijeda atributa u WooCommerce 3.1

Slika: Postavljanje redoslijeda atributa u WooCommerce 3.1

Za dodavanje atributa kliknemo na gumb Dodaj atribut na dnu ekrana. Na ovaj način dodali smo atribut, ali on još nema vrijednosti (uvjeta).

Za dodavanje Uvjeta atributu kojeg smo upravo formirali (‘Veličina’) kliknemo na link Konfiguriraj uvjete u redu gdje se nalazi atribut.

Konfiguriranje uvjeta atributa proizvoda

Slika: Konfiguriranje uvjeta atributa proizvoda

U novome ekranu dodamo sve željene vrijednosti (Uvjete) atributa na način da unesemo naziv Uvjeta i kliknemo na Dodaj novi Veličina (‘Veličina je ovdje naziv atributa koji WooCommerce automatski dodaje gumbu). Ovaj postupak ponavljamo dok ne dodamo sve željene Uvjete.

Redoslijed Uvjeta možemo urediti principom ‘drag and drop’ (odaberi i povuci).

Uređivanje uvjeta atributa proizvoda

Slika: Uređivanje uvjeta atributa proizvoda

Dodavanje globalnih atributa proizvodu

Za dodavanje kreiranog atributa novom ili već postojećem proizvodu postupak je slijedeći:

Idemo na stavku Proizvodi i odaberemo dodavanje novog proizvoda, ili odaberemo neki od postojećih proizvoda kojemu želimo dodati novi atribut.

Unutar sekcije Podaci o proizvudu u izborniku odaberemo stavku Atributi. U padajućem izborniku odaberemo atribut koji želimo dodati i kliknemo na gumb Dodaj.

Ukoliko smo kod kreiranja atributa kao vrstu postavili Odaberi, sada možemo dodati postavljene Uvjete sa padajućeg izbornika.

Dodavanje globalnih atributa proizvoda u WooCommerce 3.1

Slika: Dodavanje globalnih atributa proizvoda u WooCommerce 3.1

Ako smo kod formiranja atributa kao vrstu postavili Tekst, možemo dodati željene Vrijednosti na način da iste odvojimo sa ravnom okomitom crtom (‘pipe’, ‘|’). Nakon što smo kliknuli na Spremi atribute, ove vrijednosti će biti dodane u globalne atribute.

Dodavanje vrijednosti atributa proizvoda 'Tekst' u WooCommerce 3.1

Slika: Dodavanje vrijednosti atributa proizvoda ‘Tekst’ u WooCommerce 3.1

Dodavanje prilagođenih atributa proizvoda

Također možemo dodavati atribute koji će se koristiti samo kod jednog proizvoda. Ovo je idealno ukoliko imamo proizvode sa jedinstvenim varijacijama.

Za dodavanje prilagođenih atributa proizvoda umjesto već postajećeg atributa (u prethodnom slučaju to je bio ‘Boja’) odaberemo Prilagođeni atribut proizvoda, kliknemo na gumb Dodaj i unesemo Naziv atributa i Vrijednosti odvojene ‘|’ (isti postupak kao i kod globalnih atributa).

Dodavanje prilagođenog atributa proizvoda u WooCommerce 3.1

Slika: Dodavanje prilagođenog atributa proizvoda u WooCommerce 3.1