U WordPressu je dodavanje slika i ostalih medijskih zapisa kao što su video, dokumenti ili PDF izuzetno lako. Nakon što uplodamo slike ili druge medijske zapise sa našeg računala u Zbirku medija, postupak njihovog ubacivanja na naše stranice ili objave je jednostavan.

Ukoliko se radi o datotekama kao što su npr. Word dokument ili PDF datoteka, jednostavno napravimo link na taj dokument tako da ga posjetitelji mogu jednostavno skinuti.

Umetanje slika

U WordPressu je ubacivanje, poravnavanje i povezivanje pojedinačnih slika i galerija slika prilično jednostavno.

Kako bi ubacili sliku na stranicu ili objavu kliknite na gumb Dodaj medijski zapis  i onda jednostavno ubacite sliku sa svojeg računala i slika će se automatski prenijeti u zbirku.

Možete jednostavno povući slike sa računala ili pritisnuti na Odaberi zapise i odabrati željene slike i ubaciti ih u zbirku.

Kada ste prenijeli slike sa računala prikazat će se Zbirka medija sa svim vašim prethodno uplodanim slikama. Slika koju ste upravo uplodali bit će automatski „odabrana“ za ubacivanje na stranicu ili objavu.

Odabrane slike imaju „kvačicu“ u desnom gornjem kutu slike. Ako želite ubaciti neku drugu sliku, jednostavno kliknite na „kvačicu“ kako bi poništili odabir i odaberite neku drugu sliku.

Podaci o trenutno odabranoj slici (sa plavim okvirom i kvačicom) prikazuju se na desnoj strani ekrana. Prikazuju se naziv datoteke, datum uplodanja i veličina slike. Ovdje također možete promijeniti  Naslov slike, Alt tekst (značajno za SEO) i opis za svaku sliku.

Također možete odabrati kako će slika biti poravnana u odnosu na tekst, link slike i koju veličinu slike želite ubaciti u stranicu ili objavu.

  • Naslov – Naslov se prikazuje kada mišem pređemo preko slike
  • Opis ispod slike – Prikazuje se ispod slike kao kratki opis slike. Kako će se prikazati ovisi o temi koju koristimo.
  • Alt tekst – Prvobitna namjena Alt teksta je bila omogućiti slabovidnim osobama koje koriste čitač teksta da saznaju što se prikazuje na slici. Kako pretraživači (Google…) ne mogu „čitati“ slike Alt tekst služi i u tu svrhu kao dio optimizacije stranice (SEO).
  • Opis – Neke teme koriste Opis za prikaz dodatnih informacija o slici.

U padajućem izborniku Poveznica za možemo odabrati ubacivanje linka na sliku.

Kada se neka slika uploda, WordPress napravi nekoliko kopija originalne slike u različitim veličinama. Mi možemo odabrati koju veličini slike želimo ubaciti na našu stranicu ili objavu sa padajućeg izbornika Veličina.

Nakon što smo odabrali sliku i unijeli željene podatke kliknemo na gumb Unesi u stranicu i slika će biti unijete u red gdje se nalazio kursor miša u trenutku kada smo kliknuli na Dodaj medijski zapis.

Uređivanje ili brisanje slike

Postoje različite opcije za prilagodbu izgleda umetnute slike.

Kada kliknemo na sliku koju smo umetnuli u objavu ili stranicu pojavljuje se prozor sa nekoliko ikona. Kada kliknemo na neku od četiri ikona za poravnavanje, promijenit će se položaj slike u odnosu na okolni tekst. Kada kliknemo na ikonu za uređivanje (ikona olovke) omogućuje nam se uređivanje značajki slike.

Klikom na ikonu za uklanjanje (x) uklonit ćemo sliku iz sadržaja, ali ona će ostati u našoj galeriji slika tako da je možemo ponovno koristiti na bilo kojem mjestu na stranici.

Kada kliknemo na sliku unutar objave ili stranice oko nje će se pojaviti mali kvadratići koji nam omogućavaju da povećamo ili smanjimo veličinu slike.

Uređivanje slike unutar objave ili stranice

Slika: Uređivanje slike unutar objave ili stranice

 

Detalji slike u WordPressu 4.8

Slika: Detalji slike u WordPressu 4.8

U prozoru Detalji slike mogu se uređivati slijedeći elementi:

  • Okvir – Prikazuje se kao kratki opis ispod slike, a kako će se prikazati prvenstveno ovisi o temi koju koristimo.
  • Alternativni tekst – Unijeti tekst se prikazuje kada preglednik iz nekog razloga ne može prikazati sliku. Ovaj tekst je poželjno ispuniti jer ima utjecaj na SEO – bolje pozicioniranje na Googlu.
  • Poravnavanje – Ovdje odabiremo položaj slike u odnosu na okolni sadržaj.
  • Veličina – Možemo odabrati neku od ponuđenih veličina ili unijeti vlastitu.
  • Poveznica (link) – U padajućem izborniku možemo odabrati što će se prikazati kada kliknemo na sliku. Tako možemo odabrati da se klikom prikaže puna veličina slike, da se otvori određena stranica ili što ćemo najčešće koristiti – ništa.

Kada kliknemo na Uredi original moći ćemo urediti originalnu sliku – rotirati je, promijeniti veličinu ili je izrezati.

Ukoliko želimo promijeniti sliku kliknemo na gumb Zamijeni i otvorit će nam se Galerija slika (Zbirka medija) gdje možemo odabrati novu sliku.

Kada završimo sa uređivanjem možemo kliknuti na gumb Ažuriraj kako bi spremili promjene ili na mali „x“ u gornjem desnom kutu ako želimo odustati od promjena.

Postavljanje istaknute slike (Featured image)

Neke wordpress teme omogućavaju određivanje i postavljanje specifične (istaknute) slike za stranicu ili objavu. Istaknuta slika obično predstavlja određenu stranicu ili objavu, a kako će se prikazivati ovisi o temi koju koristimo.

Ukoliko vaša tema omogućava korištenje istaknute slike, na vašoj stranici ili objavi prikazat će se panel koji omogućava njezino postavljanje, a ako tema to ne omogućava ovaj panel se neće prikazati.

 

Postavljanje istaknute slike u objavu ili stranicu

Slika: Postavljanje istaknute slike u objavu ili stranicu

Postavljanje istaknute slike je jako slično kao i dodavanje slike na stranicu ili objavu. Nakon što kliknemo na Postavi istaknutu sliku pojavit će se prozor sličan onome kad smo dodavali sliku u naš članak. Ukoliko se slika koju želite koristiti kao istaknutu sliku još ne nalazi u galeriji, istu možete skinuti sa računala.

Nakon što smo odabrali željenu sliku možemo urediti naziv slike, alternativni tekst (korisno za Google) i opis slike. Nakon unosa ovih stavki kliknemo na gumb Postavi istaknutu sliku i odabrana slika će se prikazati u panelu istaknute slike (kao što je prikazano na slici).