Dupliciranje  i brisanje proizvoda

Kod dodavanja proizvoda u web shop često imamo situaciju da su dva proizvoda jako slična (često mogu imati i iste slike, opis itd.) Da bi uštedili vrijeme, možemo duplicirati određeni proizvod sa svim varijacijama i drugim karakteristikama.

Dupliciranje proizvoda u WooCommercu 3.1

Slika: Dupliciranje proizvoda u WooCommercu 3.1

Idemo na WooCommerce > Svi Proizvodi i prijeđemo pokazivačem preko proizvoda koji želimo duplicirati i kliknemo na link Dupliciraj.

Slično, ako želimo obrisati neki proizvod kliknemo na link Smeće. Za trajno brisanje proizvoda kliknemo link Smeće (na vrhu stranice) i kliknemo gumb Obriši smeće.

Istaknuti proizvodi

Da bi neki proizvod označili kao istaknuti proizvod idemo na Proizvodi > Svi proizvodi  i u koloni označenoj sa oznakom zvijezde kliknemo na oznaku zvijezde (prazne) u redu željenog proizvoda. Oznaka zvijezde će se popuniti, što znači da je taj proizvod istaknut.

Istaknuti proizvodi se često pojavljuju na naslovnoj strani web shopa i to su odabrani proizvodi koje želimo posebno promovirati.

 Istaknuti proizvodi u WooCommerce 3.1

Slika: Istaknuti proizvodi u WooCommerce 3.1