Dodavanje grupiranih proizvoda

Grupirani proizvodi se dodaju na sličan način kao i jednostavni proizvodi. Iz padajućeg izbornika Podaci o proizvodu odaberemo Grupirani proizvod.

Grupirani proizvodi u WooCommerce 3.1

Slika: Grupirani proizvodi u WooCommerce 3.1

Kreiranje grupiranog proizvoda

  1. Idemo na: WooCommerce > Proizvodi > Dodaj novi.
  2. Unesemo Naziv proizvoda
  3. Odaberemo Grupirani proizvod u padajućem izborniku Podaci o proizvodu. Vidimo da su nestale neke od opcija unutar sekcije Podaci o proizvodu.
  4. Kliknemo na Objavi.

Grupirani proizvod je još uvijek prazna grupa i moramo mu dodati pridružene proizvode.

Možemo najprije kreirati jednostavne proizvode i kasnije ih dodati grupiranom proizvodu, ili možemo kreirati grupirani proizvod i kasnije mu dodati jednostavne proizvode.

Kreiranje grupiranog proizvoda u WooCommerce 3.1

Slika: Kreiranje grupiranog proizvoda u WooCommerce 3.1

Dodavanje proizvoda grupiranom proizvodu

  1. Odaberemo Povezani proizvodi.
  2. Pod Grupirani proizvodi počnemo tipkati početna slova naziva proizvoda koje želimo dodati (najmanje 3 slova).
  3. Odaberemo željene proizvode koji se pojavljuju kako tipkamo.
  4. Kliknemo na Ažuriraj.
Prikaz grupiranog proizvoda u WooCommerce 3.1

Slika: Prikaz grupiranog proizvoda u WooCommerce 3.1

Na gornjoj slici vidimo kako se prikazuju grupirani proizvodi.