Kategorije služe kako bi grupirali srodne objave. Standardna kategorija je Nekategoririzirano i sve dok ne napravite novu kategoriji sve objave će se automatski nalaziti u toj kategoriji.

Stranice ne možemo stavljati u kategorije. Kategorije možemo kreirati unutar izbornika Kategorije, ali isto tako kategoriju možemo dodati i kod samog uređivanja pojedine objave.

Kada u izborniku odaberemo Kategorije prikazat će nam se popis svih već kreiranih kategorija. Te iste kategorije se prikazuju i u desnom panelu prilikom uređivanja pojedine objave, zajedno sa linkom Dodaj novu kategoriju gdje također možemo napraviti novu kategoriju i dodati našu objavu u tu kategoriju.

Dodavanje nove kategorije objava u WordPressu 4.8

Slika: Dodavanje nove kategorije objava u WordPressu 4.8

Kako bi dodali novu kategoriju treba ispuniti prazna polja koja se pojave kada kliknemo na gumb Dodaj novu kategoriju:

  • Ime – Ime kategorije koje će se pojavljivati na vašoj stranici
  • Slug – URL verzija imena kategorije koju WordPress sam napravi.
  • Matična kategorija – Kategorije za razliku od Tagova imaju hijerarhiju. Vi možete npr. unutar kategorije Vozila napraviti dvije podkategorije – Osobni automobili i Kombi vozila. Kada formiramo novu kategoriju možemo u padajućemo izborniku odabrati Matičnu kategoriju, unutar koje želimo smjestiti novu kategoriju.
  • Opis – Neke teme mogu prikazivati ovaj tekst, ali nije obavezan.

Kada dodate novu kategoriju i kliknete gumb Dodaj novu kategoriju, ona će se pojaviti u popisu sa desne strane ekrana.

Kada pokazivačem prijeđemo preko naziva kategorije ispod naziva će se pojaviti nekoliko linkova za uređivanje:

  • Uredi –O mogućava nam uređivanje imena kategorije, nadređene kategorije i opisa.
  • Brzo uredi – Omogućava brzo uređivanje naziva kategorije i sluga.
  • Obriši – Služi za trajno brisanje sa popisa kategorija. Nakon što pritisnemo na Obriši pojavi se okvir za potvrdu brisanja. Ako želimo obrisati kategoriju kliknemo U redu, a ako ne želimo obrisati, kliknemo na
  • Pregled – Prikazuje sve objave koje se nalaze unutar te kategorije.

Ukoliko želite istodobno obrisati više kategorija označite polja ispred naziva tih kategorija  i u padajućem izborniku Grupne radnje odaberite Obriši i nakon toga pritisnite gumb Primijeni. Na ovaj način automatski će se trajno obrisati sve odabrane kategorije.

Brisanjem kategorije ne brišu se automatski i objave koje su se nalazile u toj kategoriji. Objave koje su se nalazile samo unutar izbrisane kategorije bit će automatski dodane u standardnu kategoriju (izvorno je to kategorija Nekategorizirano, ali se to može promijeniti u izborniku Postavke > Pisanje.

Dodavanje kategorija unutar objave

Dodavanjem katagorija kada uređujemo neku objavu automatski će dodijeliti te kategorije vašoj objavi.

Kada uređujemo objavu panel Kategorije nalazi se neposredno ispod panela Objavi, ali to može biti i drugačije u zavisnosti od teme koju koristimo. Ako objavu želimo dodati u neku od postojećih kategorija jednostavno označimo kvadratić ispred naziva kategorije.

Dodavanje kategorija objava u Wordrpressu

Slika: Dodavanje kategorija objava u Wordrpressu

Ukoliko želimo napraviti novu kategoriju i odmah je dodati trenutnoj objavi kliknemo na link + Dodaj novu kategoriju i u polja koja se pojave unesemo naziv kategorije i ukoliko želimo da naša nova kategorija bude smještena kao podkategorija odaberemo Matičnu kategoriju. Klikom na gumb Dodaj novu kategoriju naša objava će automatski biti dodana u tu kategoriju.