Kategorije proizvoda

Kategorije proizvoda su osnovni način za grupiranje sličnih proizvoda. Svakoj kategoriji možete po želji dodavati podkategorije.

Ako npr. u svojoj web trgovini prodajete odjeću, kao kategorije možete imati majice, hlače, košulje i sl.

Kategorije proizvoda u WooCommerce 3.1

Slika: Kategorije proizvoda u WooCommerce 3.1

Kako dodati ili urediti kategoriju proizvoda

Kategorije odaberemo tako da u izborniku administracije WooCommerca odaberemo Proizvodi > Kategorije.

Slično kao i kod kategorija u objavama (postovima) u WordPressu, možemo dodavati, brisati i uređivati kategorije proizvoda.

  • Dodati Ime.
  • Dodati Slug ako želimo, jer sustav sam iz imena formira slug.
  • Odabrati Matičnu kategoriju, ukoliko se radi o podkategoriji.
  • Po želji dodati Opis kategorije (da li će se isti prikazivati ovisi o temi koju koristimo).
  • Odabrati Vrstu prikaza. O ovoj opciji ovisi što će se prikazivati na stranici prikaza kategorije. Opcija Default koristi postavke teme koju koristimo. Opcija Proizvodi prikazuje sve proizvode u toj kategoriji. Opcija Podkategorije prikazuje samo podkategorije, a opcija Oboje prikazuje i podkategorije i proizvode.
  • Učitaj/Dodaj sliku (po želji).  Većina tema kod prikaza stranice kategorije prikazuje i slike kategorija ili podkategorija, zato je uvijek dobro postaviti sliku kategorije.

Najpoznatija WooCommercova tema Storefront standardno prikazuje slike kategorija proizvoda na naslovnoj stranici.

Prikaz kategorije proizvoda u WooCommerce 3.1

Slika: Prikaz kategorije proizvoda u WooCommerce 3.1

Redoslijed kategorija se također može promijeniti tako da se jednostavno ‘uhvate i ispuste’ (‘drag and drop’) na željenu poziciju.

Kada dodajemo novi proizvod (Proizvodi > Dodaj novi) kategoriju proizvoda odabiremo između već forimiranih kategorija proizvoda na desnoj strani ekrana, ili dodamo novu kategoriju proizvoda.

Odabir kategorije u WooCommerce 3.1

Slika: Odabir kategorije u WooCommerce 3.1