Kada kliknemo na izborničku stavku Korisnici, prikazat će se popis postojećih korisnika za našu web stranicu. U zavisnosti od dodijeljene uloge, korisnici vide više ili manje opcija u administraciji. Administrator vidi sve opcije i može upravljati sa drugim korisnicima.

Na vrhu ekrana su linkovi koji nam omogućuju filtriranje korisnika prema njihovoj ulozi. Broj u zagradi nam govori broj korisnika u određenoj grupi.

Pregled korisnika u WordPressu 4.8

Slika: Pregled korisnika u WordPressu 4.8

Kada prijeđemo pokazivačem preko imena korisnika, ispod imena prikazuju se linkovi:

 • Uredi – Omogućava nam uređivanje profila korisnika
 • Obriši – Omogućava nam brisanje korisnika. Ovaj link neće se prikazivati kod vašeg profila (ne možete obrisati sami sebe).

A User can have one of five defined roles as set by the site admin: Site Administrator, Editor, Author, Contributor, or Subscriber. Administrator stranice može korisnicima dodijeliti slijedeće uloge: Administrator, Urednik, Autor, Suradnik i Pretplatnik.

 • Super Admin – Koristi se samo kada se upravlja sa više stranice unutar jedne WordPress instalacije.
 • Administrator – Ima pristup svim administratorskim ovlastima
 • Urednik – Može objavljivati i upravljati objavama i stranicama a može upravljati i tuđim objavama i sl.
 • Autor – Može oblavljivati i uređivati vlastite objave.
 • Suradnik – Može pisati i uređivati vlastite objave ali ih ne može objavljivati.
 • Pretplatnik – Može samo uređivati vlastiti profil.

Kod prve instalacije WordPressa kreira se administratorski račun sa svim ovlastima.

Na popisu korisnika prikazuje se mala sličica koja se naziva avatar, a formira se koristeće se Gravatarom. Gravatar se koristi na mnogim blogovima, forumima, web stranicama i slično. Kada napravimo svoj gravatar na web stranici gravatar.com isti će se automatski prikazati kao sličica profila korisnika.

Dodavanje novog korisnika

Za dodavanje novog korisnika kliknemo na link Dodaj novi unutar izborničke stavke Korisnici, ili kliknemo na gumb na vrhu stranice Korisnici.

Dodavanje novog korisnika WordPress 4.8

Slika: Dodavanje novog korisnika WordPress 4.8

Kad nam se otvori stranica Dodaj novog korisnika ispunimo prikazana polja i kliknemo na gumb Dodaj novog korisnika na dnu stranice.

 • Korisničko ime – (obavezno) Korisničko ime novog korisnika koje će također služiti kao korisničko ime kod prijave u adminstraciju web stranice. Nakon spremanja korisničko ime se više ne može mijenjati.
 • E-pošta – (obavezno) Svaki korisnik mora imati ispravnu i jedinstvenu email adresu. Ukoliko je korisnik objavio stranicu ili objavu i netko je postavio komentar na nju, taj komentar će se poslati na ovu email adresu.
 • Ime – Ime novog korisnika
 • Prezime – Prezime novog korisnika
 • Web-stranica – Može se unijeti web stranica korisnika
 • Lozinka – Klikom na gumb Prikaži lozinku prikazat će se lozinka koja je automatski generirana za novog korisnika.
 • Pošalji obavijest korisniku – Kada označimo kvadratić, WordPress će poslati email novom korisniku o njegovom računu.
 • Uloga – U padajućem izborniku odaberemo ulogu za novog korisnika.

Kada se dodaje novi korisnik WordPress automatski generira jaku lozinku. Kada kliknemo na gumb Prikaži lozinku prikazat će se generirana lozinka koju možete promijeniti. Indikator jačine lozinke prikazuje se odmah ispod polja lozinke i morao bi biti minimalno razine Srednje prije spremanja novog korisnika. Ne treba posebno naglašavati da što je lozinka jača to je web stranica sigurnija, te je zbog toga preporučljivo koristiti jaku lozinku. Da bi lozinka bila jaka treba koristiti velika i mala slova, brojeve i simbole kao ! ? % &…

Unos lozinke u WordPress 4.8

Slika: Unos lozinke u WordPress 4.8

Brisanje korisnika

Ako želimo obrisati korisnika kliknemo na link Obriši koji se pojavljuje ispod imena korisnika kada pokazivačem prijeđemo preko njega. Ovaj link se neće prikazati za trenutno logiranog korisnika.

Brisanje korisnika u WordPressu 4.8

Slika: Brisanje korisnika u WordPressu 4.8

Kod brisanja korisnika moramo odabrati što uraditi sa sadržajem korisnika kojeg želimo obrisati. Imamo dva izbora:

 • Obrisati sav sadržaj – Obrisat će se sav sadržaj koji je korisnik kreirao
 • Dodijeliti sav sadržaj drugom korisniku – Sav sadržaj možemo dodijeliti drugom korisniku kojeg odaberemo sa padajućeg izbornika korisnika.

Nakon što smo odabrali jednu od opcija, kliknemo na gumb Potvrdi brisanje kako bi uklonili korisnika.

Uređivanje vašeg profila

Za uređivanje vlastitog profila dovoljno je kliknuti na korisničko ime u popisu korisnika, ili kliknuti na link Uredi koji se pojavi kad pokazivačem prelazimo preko imena. Isto tako možemo kliknuti na opciju Moj profil unutar izborničke stavke Korisnici.

Uređivanje profila korisnika WordPress 4.8

Slika: Uređivanje profila korisnika WordPress 4.8

Ako ste Administrator  i želite urediti nečiji profil, kliknite na njegovo ime u popisu korisnika ili kliknite na link Uredi koji se pojavi kada pokazivačem prelazite preko imena korisnika.

Ažurirajte odgovarajuća polja i kliknite na gumb Ažuriraj profil kako bi spremili promjene.

Osobne opcije

 • Vizualno uređivanje – Označavanjem ove opcije onemogućuje vizualni editor i koristi se HTML editor.
 • Paleta boja administrativnog sučelja – Označite paletu boja koju želite koristiti za administrativno sučelje. Na raspolaganju imat osam različitih paleta.
 • Tipke prečaca –Uključivanjem ove opcije omogućeno je korištenje prečaca za uređivanje komentara i namijenjene su brzoj navigaciji i radu sa komentarima.
 • Alatna traka –Uključivanje ove opcije omogućuje prikaz Alatne trake na web stranici (samo za osobu koja je trenutno logirana).

Ime

 • Korisničko ime – Korisničko ime ne možete uređivati jer je ono korišteno prilikom pristupa administraciji. Čak ni Administrator ne može promijeniti svoje korisničko ime.
 • Ime – Ime korisnika
 • Prezime – Prezime korisnika
 • Nadimak – (obavezno) Ovo je obavezno polje. Nadimak može biti isti kao korisničko ime, ali može biti i različit. Ako ne ispunite ovo polje, automatski će se postaviti korisničko ime kao nadimak.
 • Javno prikaži ime kao – U padajućem izborniku odaberite kako želite da se vaše ime pojavljuje u objavama. Iz sigurnosnih razloga dobro je da se ne prikazuje korisničko ime.

Kontakt podaci

 • E-pošta – (obavezno) Svi korisnici moraju postaviti svoju email adresu i ona mora biti jedinstvena (dva korisnika ne mogu se registrirati sa istom email adresom). Na ovaj email dobivat ćete administrativne obavijesti, kao što su obavijesti o komentarima na vašu objavu i slično.
 • Web-stranica – URL web stranice korisnika

O vama

 • Biografske informacije – Unesite kratke informacije o sebi. U zavisnosti od teme koju koristimo ove informacije se mogu pojaviti kod kreiranja nove objave.
 • Slika profila – Slika profila je mala slika koja predstavlja korisnika (Avatar), a formira se koristeće se Gravatar se koristi na mnogim blogovima, forumima, web stranicama i slično. Kada napravimo svoj gravatar na web stranici gravatar.com isti će se automatski prikazati kao sličica profila korisnika.

Upravljanje računom

 • Nova lozinka – Za kreiranje nove jake lozinke kliknemo na gumb Generiraj lozinku.

Seanse – Ukoliko ste izgubili vaš telefon ili ostavili vaš račun prijavljen na nekom javno korištenom računalu kliknite na gumb Odjavi sa svih ostalih lokacija. Tim postupkom odjavit ćemo se sa svih ostalih lokacija osim sa trenutno korištenog preglednika.