Metode plaćanja

Instalirani načini plaćanja (Gateway payments) se prikazuju pod Metode plaćanja i u tablici se vide koji su instalirani, njihov redoslije (može se promijeniti tako da pokazivačem označimo ikonu ispred naziva i premjestimo na željenu poziciju). U tablici također vidimo koji su načini omogućeni, a koji ne.

Raspoložive metode plaćanja u WooCommerce 3.1

Slika: Raspoložive metode plaćanja u WooCommerce 3.1

Direktna bankovna transakcija (Internet bankarstvo)

Direktna bankovna transakcija je uplata na bankovni račun vlasnika trgovine. Ova uplat se obavlja fizičkom uplatom u banci, pošti i slično, ili se uplata može izvršiti korištenjem Internet bankarstva.

Narudžbe kod kojih se koristi Direktna bankovna transakcija su u statusu Na čekanju sve dok se ne uvjerimo da su novci sjeli na naš bankovni račun. Vlasnik trgovine treba provjeriti da je narudžba plaćena prije nego što status narudžbe promijeni u U obradi ili Završeno, te pošalje robu.

Postavke

 1. Idemo na: WooCommerce > Postavke > Naplata > Internet bankarstvo
 2. Konfiguriramo postavke:
 • Uključi/Isključi – Kvadratić mora biti označen kako bi ovaj način plaćanja bio aktivan.
 • Naslov –Postavite naslov koji će biti vidljiv kupcima za vrijeme plaćanja.
 • Opis– Informacije koje će se prikazati kupcima kada odaberu ovaj način plaćanja.
 • Instrukcije – Objasnite kupcima kako izvršiti plaćanje na bankovni račun.
 • Detalji računa –  Unesite Ime računa, Broj računa, Ime banke i IBAN. Ovi podaci prikazat će se kupcima na stranici nakon slanja narudžbe i na dostavljenom emailu potvrde narudžbe.
 Plaćanje internet bankarstvom u WooCommerce 3.1

Slika: Plaćanje internet bankarstvom u WooCommerce 3.1

 1. Kliknite na Spremi promjene

Plaćanje čekom

Plaćanje čekom je način plaćanja koji se također ne obavlja u web trgovini, već kupac pošalje ček vlasniku trgovine. Ovaj način plaćanja se u Hrvatskoj rijetko koristi.

Plaćanje prilikom preuzimanja (pouzećem)

Kod plaćanja prilikom preuzimanja (pouzećem) se također plaćanje obavlje izvan web trgovine (‘offline’). Narudžbe kod kojih je kao način plaćanja odabrano plaćanje pouzećem se nalaze u statusu U obradi sve do plaćanja po izvršenoj dostavi robe. Vlasnik robe mora nakon izvršene dostave i prijema uplate sam označiti narudžbu kao Završeno.

Postavke

 1. Idite na: WooCommerce > Postavke > Naplata > Plaćanje prilikom
 2. Konfigurirajte postavke:
 • Uključi/Isključi– Kvadratić mora biti označen kako bi ovaj način plaćanja bio aktivan.
 • Naslov– Tekst koji će kupci vidjeti na stranici naplate.
 • Description– Tekst koji će kupci vidjeti nakon odabira ovog načina naplate.
 • Instructions– Objasnite kako se obavlja plaćanje.
 • Omogućite za metodu dostave– Odaberite metode dostave za koje će biti omogućen ovaj način plaćanja.
 • Prihvati virtualne narudžbe – Označite kvadratić za omogućavanje.
 Plaćanje pouzećem u WooCommerce 3.1

Slika: Plaćanje pouzećem u WooCommerce 3.1

 1. Spremite promjene

PayPal Standard

PayPal Standard omogućuje sigurno plaćanje na stranicama PayPal-a.

Kupac po izvršenom plaćanju odmah dobija obavijest o izvršenom plaćanju.

Za korištenje plaćanja preko PayPala kao vlasnik web trgovine morate otvoriti Buiness račun (ne običan račun koji koristite za kupovinu na Internetu). Možete posjetiti web stranicu PayPal Global za otvaranje vašeg poslovnog računa (‘https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/country-worldwide’). Pratite instrukcije i ispunite sve potrebne podatke.

Važno je napomenuti da WooCommerce nema HRK kao valutu plaćanja, pa se moraju napraviti male izmjene kako bi se isto omogućilo. Prije izmjena, kada odaberete PayPal kao način plaćanja vidjet ćete ovaj ekran.

 Plaćanje PayPalom u WooCommerce 3.1

Slika: Plaćanje PayPalom u WooCommerce 3.1

Kada se unesu potrebne promjene koda dobit ćete ekran za uređivanje ovog načina plaćanja.

Plaćanje PayPalom u WooCommerce 3.1

Slika: Plaćanje PayPalom u WooCommerce 3.1

Konfiguracija postavki za PayPal Standard

 1. Idite na: WooCommerce > Postavke > Naplata > PayPal.
 2. Kada smo forimirali PayPal Business račun i spremni smo za rad označimo polje Omogući PayPal standard.
 3. Unesemo Naslov i Opis koji će se prikazivati kupcima tijekom plaćanja.
 4. Unesemo email adresu koja mora odgovarati email adresi koju smo prijavili kod formiranja PayPal Business računa.
 5. Ako želimo isprobati testiranje I funkcioniranje sustava plaćanja tijekom izrade web trgovine označimo polje Omogući PayPal sandbox. Plaćanje u ovome slučaju nije moguće.
 6. Debug logs se koristi za vrijeme izrade web stranice.

Napredne opcije

Pod naprednim opcijama ispunimo polja prema potrebi. Najčešće nije potrebno mijenjati standardne opcije.

Plaćanje PayPalom u WooCommerce 3.1

Slika: Plaćanje PayPalom u WooCommerce 3.1

API identifikacijski podaci

Kod standardne instalacije PayPal plaćanja ovi podaci nisu potrebni.

Kartična plaćanja

Sustavi za karično plaćanje se posebno instaliraju i konfiguriraju u zavisnosti od želja i potreba korisnika. Sustavi za kartično plaćanje omogućavaju spajanje sa davateljima usluga – Payment Gateway, koji osiguravaju sigurno plaćanje sa odabranim karticama banaka i kartičara.