Opcije dostave

Kalkulacije dostave

 • Omogući izračun dostave na stranici košarice
 • Sakrij cijenu dostave sve dok adrsa nije unesena

Odredište dostave
Može se odabrati na koju se adresu vrši dostava proizvoda. Standardna je opcija dostava na adresu dostave.

Debug način
Ova opcija slučaj za otkrivanje eventualnih grešaka kod postavki dostave.

Opcije dostave u WooCommerce 3.1

Slika: Opcije dostave u WooCommerce 3.1

Klase dostave

Klase dostave služe kako bi se unutar iste metode dostave (npr. Fiksna cijena dostave) odredili različiti iznosi dostave u zavisnosti od proizvoda (npr. manji proizvodi – jeftinija dostava, veći proizvodi – skuplja dostava).

Klase dostave služe za grupiranje proizvoda i ne nude se direktno kupcu kao metode dostave koje mogu odabrati. Klase dostave se dodaju postojećoj metodi dostave (npr. Fiksna cijena dostave) u okviru određene zone dostave.

Dodavanje klase dostave

 • Idemo na: WooCommerce > Postavke > Dostava > Klase dostave.
Prikaz klasa dostave WooCommerce 3.1

Slika: Prikaz klasa dostave WooCommerce 3.1

Na popisu vidimo postojeće klase dostave.

 • Kliknite na Dodaj klasu dostave, kao što je prikazano na donjoj slici. Pojavit će se novi red za dodavanje.
Dodavanje klase dostave u WooCommerce 3.1

Slika: Dodavanje klase dostave u WooCommerce 3.1

 • Unesite Naziv klase dostave i Opis. Polje Slug ostavite prazno jer će se ono automatski popuniti kod spremanja.
 • Spremite klase dostave.

Uređivanje i brisanje klasa dostave

Za uređivanje ili brisanje klase dostave:

 1. Kada pokazivačem prijeđete preko naziva klase dostave pojavit će linkovi Uredi i Ukloni, ispod naziva klase dostave.
 2. Kliknite na link Uredi za uređivanje naziva ili opisa klase, ili kliknite na link Ukloni ako želite ukloniti klasu dostave.
 3. Kliknite na Spremi klase dostave.
Uređivanje i brisanje klase dostave u WooCommerce 3.1

Slika: Uređivanje i brisanje klase dostave u WooCommerce 3.1

Dodavanje klasa dostave pojedinom proizvodu

Da bi se ove klase mogle koristiti potrebno je iste dodati konkretnoj vrsti proizvoda (npr. manji proizvodi, ili veći proizvodi)

 • Idemo na: WooCommerce > Proizvodi.
 • Odaberemo željeni proizvod i kliknemo na Uredi.
Dodavanje klase dostave pojedinom proizvodu

Slika: Dodavanje klase dostave pojedinom proizvodu

 • Na stranici proizvoda unutar Podaci o proizvodu, kliknemo na Dostava i pod Klase dostave odaberemo odgovarajuću klasu dostave za naš proizvod. Ako se radi o Varijabilnim proizvodima (osnovni proizvod ima više boja i/ili veličina) ond klasu dostave biramo za svaku varijaciju proizvoda.
Dodavanje klase dostave proizvodu

Slika: Dodavanje klase dostave proizvodu

 • Kliknemo na gumb Ažuriraj kako bi zapamtili promjene.

Grupno dodavanje klasa dostave proizvodima

Za grupno uređivanje klasa dostave:

 • Idemo na: WooCommerce > Proizvodi.
 • Odaberemo proizvode koje želimo urediti na način da označimo kvadratiće lijevo od slike i naziva proizvoda.

 

Grupno dodavanje klase dostave proizvodima

Slika: Grupno dodavanje klase dostave proizvodima

 • Kada odaberemo opciju Uredi sa padajućeg izbornika na vrhu liste proizvoda i kliknemo na Primijeni, pojavit će se novi prozor za uređivanje.
 • U padajućem izborniku odaberemo željenu klasu dostave.
Grupno dodavanje klase dostave proizvodima

Slika: Grupno dodavanje klase dostave proizvodima

 • Zapamtimo promjene.