Što su oznake proizvoda (tagovi)?

Oznake (tagovi) proizvoda su uz kategorije proizvoda još jedan način grupiranja proizvoda. Za razliku od kategorija, oznake proizvoda nisu hijerarhijski ustrojene, dakle nema ‘podoznaka’.

Na primjer, ukoliko u našoj trgovini sa odjećom imamo mnogo proizvoda sa slikom mačke, mi možemo dodati oznaku ‘mačka’ i tu oznaku dodijeliti svim proizvodima, bez obzira na njihovu kategoriju, koji imaju sliku mačke. Oznake proizvoda možemo slično kao i kategorije prikazivati u izbornicima ili u ‘widgetima’ (npr. u bočnoj traci – ‘sidebar’).

Dodavanje/uređivanje oznaka proizvoda

Oznake proizvoda u WooCommerce 3.1

Slika: Oznake proizvoda u WooCommerce 3.1

Oznake proizvoda se dodaju slično kao i kategorije proizvoda, a njihova namjena i prikazivanje su isti kao i kod oznaka kod objava (postova).

Odabir postojećih oznaka proizvoda u WooCommerce 3.1

Slika: Odabir oznaka proizvoda u WooCommerce 3.1