Postoji više opcija Postavki koje se mogu konfigurirati na WordPress web stranici. Obično, kada se izradi web stranica nema potrebe za promjenom tih postavki, zbog toga će ove postavke biti objašnjene samo u kratkim crtama.

Općenito

U Općim postavkama konfiguriraju se temeljne postavke kao što su Naziv web stranice i Slogan, Adresa web stranice, Email administratora, Format datuma i vremena i sl.

Kod instalacije WordPressa imate mogućnost odabira jezika za administraciju web stranice. Nakon instalacije jezik možete promijeniti odabirom Jezika web stranice na dnu stranice.

Opće postavke u WordPressu 4.8

Slika: Opće postavke u WordPressu 4.8

Pisanje

U postavkama Pisanje postavljaju se različite opcije vezane uz sadržaj web stranice. Ove postavke uključuju definiranje Izvorne kategorije i formata objava.

Postavke Pisanje u WordPressu 4.8

Slika: Postavke Pisanje u WordPressu 4.8

Čitanje

U postavkama Čitanje može se postaviti da li će naša naslovna stranica prikazivati najnovije objave ili određenu stranicu koju smo napravili, zatim koliko će se objava standardno prikazivati unutar blog kategorije i sl.

Pod opcijom Vidljivost tražilicama možemo blokirati web stranicu od robota za indeksiranje dok izrađujemo ili dorađujemo web stranicu.

 Postavke Čitanje u WordPressu 4.8

Slika: Postavke Čitanje u WordPressu 4.8

Rasprava

U postavci Rasprava definira se kakvu interakciju posjetitelji imaju sa web stranicom i kakvu interakciju ima vaša web stranica sa drugim web stranicama. Vi možete postaviti da li je posjetiteljima omogućeno stavljanje komentara na objave i na koji ćete način upravljati tim komentarima.

U postavkama možete konfigurirati da li će autor objave biti obavješten emailom kada netko postavi komentar na objavu. Također se komentari mogu zadržati za pregled prije nego se isti objave na web stranici, a autor ili vlasnik web stranice se o tome može automatski obavjestiti emailom.

Postavke Rasprava u WordPressu 4.8

Slika: Postavke Rasprava u WordPressu 4.8

Medij

U postavkama Medij definiraju se standardne veličine umanjenih slika koje se automatski kreiraju kada se određena slika prenese sa računala na server.

Može se odabrati opcija da se svi medijski zapisi organiziraju po mjesecima i godinama kada su prenijeti u zbirku medija.

Medijske postave u WordPressu 4.8

Slika: Medijske postave u WordPressu 4.8

Stalne veze

Postavka  Stalne veze omoguća vam konfiguriranje formata URL veza koje se prikazuju u pretraživaču kod pregleda web stranice od strane posjetitelja. Standardna postavka je Datum i ime, ali većina koristi opciju Naziv objave. Način prikaza stalnih veza ima značajan utjecaj na optimizaciju stranica za pretraživače (SEO). Za promjenu formata prikaza stalnih veza jednostavno kliknemo na gumb ispred naziva. Kraj svake opcije imamo i primjer prikaza te opcije. Kada se odabere željeni format, više ga nije potrebno mijenjati.

Postavke Stalne veze u WordPressu 4.8

Slika: Postavke Stalne veze u WordPressu 4.8