Porezi su značajna i kompleksna stavka u postavkama WooCommerca.

Porezi i porezne stope se moraju postaviti prije nego što počnemo sa unosom proizvoda i korištenjem našeg web shopa.

Omogućavanje poreza

Da bismo uređivale postavke vezane uz poreze, one moraju biti omogućene.

 1. U izborniku odaberemo WooCommerce > Postavke
 2. Na stranici Općenito stavimo kvačicu pod Omogućite poreze.
 3. Kliknemo na gumb Spremi promjene.
Omogućavanje izračuna poreza u WooCommercu 3.1

Slika: Omogućavanje izračuna poreza u WooCommercu 3.1

Konfiguriranje Opcija poreza

Ukoliko smo omogućili poreze kao što je prethodno objašnjeno idemo na: WooCommerce > Postavke > Porezi

Pod stavkom Porez  možemo postaviti nekoliko opcija u zavisnosti od propisa vezanih uz lokaciju našeg web shopa.

Opcije poreza u WooCommercu 3.1

Slika: Opcije poreza u WooCommercu 3.1

Cijene unesene sa porezom

Ovo je možda najvažnija opcija kod upravljanja web shopom jer ona određuje kako ćemo unositi cijene proizvoda.

 • “Da, ja ću unijeti cijene koje uključuju porez”  znači da će sve unijete cijene imati uključen porez prema našoj standardnoj stopi.

Izračunaj porez prema

Ova postavka određuje koja će se adresa koristiti za izračun poreza.

 • Adresa kupca za dostavu (standardno)
 • Adresa kupca za naplatu
 • Osnovna adresa trgovine

Ukoliko se koristi Osnovna adresa trgovine, porezi će se uvijek primjenjivati prema adresi trgovine, a ne lokaciji kupca.

Porezna klasa dostave

Obično se klasa dostave određeje prema proizvodima koji se dostavljaju, npr. ukoliko se dostavlja roba sa manjom klasom poreza, onda će i dostava biti oporezovana s tom manjom klasom. Ovo je regulirano propisima.

Zaokruživanje

Ova opcija određuje da li će se zaokruživanje obavljati na ukupan iznos košarice, ili na razini pojedinog proizvoda. Ovo je isto određeno propisima.

Dodatne klase poreza

Ukoliko prodajete proizvode sa različitim klasama poreza, npr. proizvodi sa smanjenom stopom poreza, ili proizvode koji su oslobođeni poreza, onda se moraju postaviti odgovarajuće klase. WooCommerce već ima postavljene tri klase: standardnu klasu, manji porez i bez poreza.

Svaka klasa ima link pri vrhu stranice – kliknite na svaku klasu da bi vidjeli poreznu stopu koja je dodijeljena.

Prikaz cijena u trgovini

Ova opcija određuje kako će se cijene prikazivati posjetiteljima web shopa. Možemo prikazivati cijene sa uključenim porezom, ili bez poreza.

Prikaz cijena u Košarici i na stranici Blagajna

Ova opcija određuje kako će se cijene prikazivati u košarici i na stranici blagajne i neovisne su od toga kako se cijene prikazuju na stranici proizvoda ili u prikazu kategorija. Opcije su sa uključenim porezom ili bez njega.

Napomena: Ukoliko smo u postavkama odabrali izračun poreza prema lokaciji kupca, za izračun poreza potrebno je ispuniti adresu kupca.

Prikaz cijene – sufiks

Omogućava nam prikaz dodatka uz cijenu proizvoda, npr. (sa PDV-om).

Ako dodamo sufiks ‘{price_including_tax}’ ili ‘{price_excluding_tax}’ u nastavku odabranog prikaza cijene vidjet ćemo uz odabrani prikaz i cijenu sa ili bez poreza (sa manjim slovima).

Na slici vidimo primjer primjene sufiksa {price_excluding_tax}.

Prilagođeni prikaz cijene sa i bez poreza

Slika: Prilagođeni prikaz cijene sa i bez poreza

Prikaz Porez Ukupno

Određuje kako će porez biti prikazan za vrijeme plaćanja, kao ukupni porez ili razvrstan po stavkama.

Postavljanje stopa poreza

Klase poreza su prikazane kao linkovi na vrhu stranice. Kada kliknemo na neku od njih vidjet ćemo odgovarajuće stope poreza.

Stope poreza u WooCommerce 3.1

Slika: Stope poreza u WooCommerce 3.1

U prikazanoj tablici kliknemo na Umetnite red kako bi dodali novu poreznu stopu.

Svaka od klasa poreza ima slijedeće atribute:

 • Kod države – Dvoznamenkasti kod za odabir države na koju će se odnositi navedena stopa. Ako želite da se odnosi na sve države ostavite prazno (*).
 • Kod države – Ovo se odnosi na SAD. Ostaviti prazno (*).
 • Poštanski broj – Ostaviti prazno (*).
 • Grad – Ostaviti prazno (*).
 • Stopa % – Unesite poreznu stopu, npr. 25, za PDV od 25%.
 • Naziv poreza – Npr. PDV
 • Prioritet – Ostavite 1.
 • Spoj – Stavite kvačicu, ako je ovo glavni porez koji će se pribrajati svim ostalim porezima.
 • Dostava – Stavite kvačicu ako će se ovaj porez primjenjivati i na dostavu.

Brisanje poreznih stopa

Ukoliko želimo ukloniti neku od poreznih stopa, pokazivačem označimo red u kojem se nalazi porezna stopa koju želimo ukloniti (obojit će se žuto) i kliknemo na gumb Uklonite odabrani redak ili retke i spremimo promjene tako da kliknemo na gumb Spremi promjene.