Stranica Račun

Stranica Moj račun se automatski kreira kod instalacije, ali se može odabrati i bilo koja druga, prethodno izrađena stranica.

Stranica Moj račun

Odaberemo željenu stranicu sa padajućeg izbornika.

Postavke Računa u WooCommerce 3.1

Slika: Postavke Računa u WooCommerce 3.1

Opcije registracije

Možemo odabrati slijedeće opcije registracije:

  • Dozvolite registraciju korisnika na stranici plaćanja.
  • Dozvolite registraciju korisnika na stranici ‘Moj račun’.
  • Prikaži podsjetnik za prijavu registriranog kupaca na stranici “Plaćanje”

Stvaranje računa

  • Automatski generiraj korisničko ime iz email adrese kupca
  • Automatski generiraj lozinku za kupca

Krajnje točke mog računa

Krajnje točke služe za dodavanje specifičnih funkcionalnosti i nisu predviđene za korisnike.

Krajnje točke mog računa

Slika: Krajnje točke mog računa