Prilagodba web stranice

Koristeći se opcijom Prilagodi, možemo izmijeniti određene dijelove web stranice. Klikom na opciju u navigaciji Prilagodi prikazat će nam se opcije teme koje se mogu mijenjati. U zavisnosti od teme koju koristimo bit će manje ili više tih opcija.

Prilagodbe izgleda web stranice u WordPressu 4.8

Slika: Prilagodbe izgleda web stranice u WordPressu 4.8

Klikom na strelicu desno od naziva opcije otvorit će nam se panel sa različitim mogućnostim prilagodbe određenih stavki. Vidjet ćete da se neke od raspoloživih opcija također mogu promijeniti i unutar izbornika u administraciji web stranice. Na primjer, naziv teme i slogan (pod opcijom Identitet stranice) može se promijeniti i u izborniku Postavke >Opće postavke.

 Prilagođavanje izgleda web stranice u WordPressu 4.8

Slika: Prilagođavanje izgleda web stranice u WordPressu 4.8

Kako unosimo promjene na lijevoj strani ekrana za prilagodbu, automatski se vide promjene na desnoj strani pregleda stranice.

Dok ne kliknemo gumb Spremi & Objavi ove promjene neće biti trajno spremljene na našoj živoj web stranici.

Kako bi vidjeli kako unijete promjene izgledaju na različitim veličinama ekrana, na dnu lijevog dijela ekrana za prilagodbu vidimo ikone za odabir pregleda na različitim veličinama ekrana. Klikom na pojedinu ikonu automatski nam se prikazuje izgled stranice na računalu, tabletu ili mobitelu.

Widgeti

Widgeti (u hrvatskom jeziku ne postoji općepoznata riječ za ovaj pojam pa ćemo koristiti engleski izraz) su posebni dijelovi sadržaja koji se mogu smjestiti u posebna područja u zavisnosti od teme koju koristimo. Iako se ova područja za widgete često nazivaju ‘bočne trake’ (eng. Sidebar), ona se u zavisnosti od teme koju koristimo mogu nalaziti bilo gdje na našoj stranici. Velik broj tema koristi područja za widgete u podnožju (Footer) web stranice.

Postoji veliko broj Widgeta koji su automatski dodani sa instalacijom WordPressa, a koji nam omogućavaju dodavanje posebnog sadržaja na web stranicu. Možemo spomenuti samo nekoliko kao što su, Najnoviji komentari, Kategorije ili Prilagodljivi izbornik. Isto tako, možemo instalirati i nove widgete preko Dodataka (Plugin), čime dodajemo posebne funkcionalnosti web stranici.

Widgeti u web stranicama WordPress 4.8

Slika: Widgeti u web stranicama WordPress 4.8

U području Dostupni widgeti nalaze se svi widgeti koji su nam raspoloživi za dodavanje u područja za widgete. Kako bi widget dodali u željeno područje dovoljno je odabrati widget i prenijeti ga u željeno područje na desnoj strani ekrana. Kada smo prenijeli widget, on će se automatski otvoriti i omogućiti nam unos određenih postavki. Za spremanje kliknemo na gumb Spremi.

Ukoliko želimo ukloniti widget iz nekog područja, ali da nam ostane dostupan za buduće korištenje, prenijet ćemo ga u područje na dnu lijeve strane ekrana Neaktivni widgeti. Ako želimo jednostavno izbrisati widget kliknemo na link Obriši.

Mala strelica pored naziva određenog područja za widgete omogućava nam otvaranje i zatvaranje tog područja widgeta. Ako povućemo widget u područje koje je zatvoreno, ono će se automatski otvoriti.