Grupirani proizvodi u web shopu

Kategorije i oznake proizvoda u web shopu

Kategorije i oznake proizvoda

Na desnoj strani ekrana za uređivanje proizvoda nalaze se sve formirane kategorije proizvoda i ovdje označimo u kojoj kategoriji želimo da se prikazuje naš proizvod.

Jedan proizvod može se nalaziti u više kategorija. Ako želimo proizvod dodati u kategoriju koja nije formirana, kliknemo na link Dodaj novu kategoriju i formiramo novu kategoriju. (više…)

Grupirani proizvodi u web shopu

Podaci o proizvodu u web shopu

Dodavanje jednostavnog proizvoda

Postupak dodavanje jednostavnog proizvoda je sličan dodavanju objava (postova) u WordPressu.

  1. Idemo na WooCommerce > Proizvodi > Dodaj novi.
  2. Unesemo Naziv i Opis proizvoda (Isto kao i kod unosa objave u WordPressu).

(više…)