Za uređivanje postojeće stranice ili objave, jednostavno kliknite na naslov odgovarajuće stranice ili objave na popisu stranica ili objava. Isto tako možete kliknuti na link Uredi, koji se pojavljuje kada pokazivačem prelazimo preko naslova članka u svakome redu.

Pregled postojećih objava u WordPressu 4.8

Slika: Pregled postojećih objava u WordPressu 4.8

Ekran koji će se pojaviti kada pritisnemo je isti kao i kod dodavanja nove stranice ili nove objave, samo što će se prikazati postojeći sadržaj. Kada završimo uređivanje naše stranice ili objave trebamo pritisnuti gumb Ažuriraj, kako bi zapamtili promjene koje smo napravili.

Brisanje stranice ili objave

Ukoliko želimo obrisati neku stranicu ili objavu trebamo pritisnuti link Smeće koji se pojavljuje kada kursorom prijeđemo preko naslova stranice ili objave. Na ovaj način ćemo premjestiti stranicu ili objavu u smeće.

Brisanje objava u WordPressu 4.8

Slika: Brisanje objava u WordPressu 4.8

Kako bi stranicu ili objavu trajno uklonili trebamo kliknuti na link Smeće na vrhu stranice. Kada kursorom prelazimo preko svake stranice ili objave u Smeću, pojavljuju se linkovi Vraćanje i Trajno izbrisati. Klikom na Vraćanje vratit ćemo stranicu među ostale aktivne stranice, dok će klikom na Trajno izbrisati, ona biti trajno izbrisana.

Trajno brisanje objava u WordPressu 4.8

Slika: Trajno brisanje objava u WordPressu 4.8

Ukoliko želimo istovremeno izbrisati sve ili više stranica koje se nalaze u Smeću, možemo označiti željene stranice ili blogove (kliknemo na kvadratić lijevo od naslova) i pritisnemo na gumb Obriši smeće.

Uređivanje članka preko cijelog ekrana

WordPress omogućava uređivanje teksta preko cijelog ekrana na način da ostavi samo prostor za uređivanje. Za pristup uređivanju preko cijelog ekrana kliknite na ikonu Pisanje bez ometanja u desnom gornjem kutu ekrana.

Uređivanje sadržaja preko cijelog ekrana u WordPressu

Slika: Uređivanje sadržaja preko cijelog ekrana u WordPressu

Kod Pisanja bez ometanja prikazuju se samo naslov i prostor za uređivanje sve dok je kursor unutar područja za uređivanje. Ako izađemo iz područja za uređivanje lijevi izbornik i desni panel će se ponovno prikazati.

Za izlazak iz Pisanja bez ometanja potrebno je ponovno pritisnuti taj gumb.

Spremanje i objavljivanje sadržaja

Kada smo završili uređivanja sadržaja stranice ili objave, imamo mogućnost spremanja stranice kao Nacrta ili Objavljivanja stranice. Ukoliko želimo spremiti stranicu kako bismo kasnije mogli dovršiti isto (sadržaj još nije spreman za objavljivanje) kliknut ćemo na gumb Spremi skicu.

Spremanje sadržaja u WordPressu 4.8

Slika: Spremanje sadržaja u WordPressu 4.8

Ako kliknemo na gumb Objavi, naša stranica ili objava bit će objavljeni i vidljivi za posjetitelje.

Ako želimo prije objavljivanja provjeriti kako će stranica ili objava izgledati posjetiteljima, kliknut ćemo na gumb Pretpregled.

Kod spremanja postoji nekoliko opcija. Standardna opcija kod Statusa je Skica, ali to se može promijeniti ako pod Status (na panou desno od sadržaja) kliknemo na link Uredi:

  • Čeka recenziju – to znači da skica čeka na recenziju urednika prije objavljivanja.
  • Skica – znači da članak još nije objavljen nego ostaje kao skica i čeka vaše objavljivanje.

Na panelu desno od sadržaja pod opcijom Vidljivost možemo odrediti tko može vidjeti taj članak.

  • Javno – je standardna opcija i znači da je stranica ili objava vidljiva svima. Ovdje također možemo postaviti kvačicu za odabir opcije Postavi ovu objavu na početnu stranicu, što nam omogućava da naša objava bude prije svih ostalih objava bez obzira što ima i novijih objava.
  • Zaštićeno lozinkom – omogućava nam da samo tu stranicu ili objavu zaštitimo lozinkom tako da samo posjetitelji koji imaju lozinku mogu vidjetu sadržaj.
  • Privatno – normalni posjetitelji niti neznaju da navedena stranica ili objava postoje, već je ista vidljiva samo kod pristupa administraciji.

Odmah ispod Naslova članka nalazi se puna URL adresa stranice ili objave. Ako kliknemo na link vidjet ćemo izgled te stranice. Kada kliknemo na gumb Uredi desno od linka možemo promijeniti završni dio URL adrese. Obično se ostavlja da WordPress sam generira URL iz naslova članka.

Kao što smo već rekli, kada pritisnemo gumb Objavi odmah će doći do objavljivanja naše stranice ili objave. Ako kliknemo na link Uredi desno od Objavi odmah, možemo odabrati datum i vrijeme kada želimo da se naša stranica automatski objavi. Da bi aktivirali planirano objavljivanje također moramo kliknuti na gumb Objavi.