Osnovni ekran za postake Dostave  je stranica Zone dostave. Zonu dostave možemo promatrati kao zemljopisno područje gdje vrijedi određeni skup metoda i cijena dostave.

Postavke Zone dostave

Ukoliko prodajete fizičke proizvode sigurno ih morate i dostaviti kupcima.

Za reguliranje dostave u WooCommercu najprije moramo odrediti zone dostave, nakon toga trebamo dodati metode dostave tim zonama i na kraju moramo odrediti cijene za odabrane metode. Možemo kreirati koliko god želimo zona dostave i dodati više metoda dostave svakoj zoni.

Zone dostave

Zona dostave je zemljopisno područje u koje ćete dostavljati svoje proizvode. Vi možete postaviti široko geografsko područje kao zonu dostave, a možete ići i na uska područja kao što su regije ili poštanski brojevi – prema vašim potrebama.

Kupci mogu vidjeti samo metode koje odgovaraju njihovoj adresi i koje su im dostupne. Svaki kupac može biti samo u jednoj zoni.

Možemo formirati više zona prema našim potrebama, a svaka zona dostave sadrži više metoda dostave.

Dodavanje i upravljanje sa zonama dostave

Za postavljanje zona dostave idemo na WooCommerce > Postavke > Dostava. Ukoliko ne vidimo opciju Dostava, idemo na Općenite opcije i omogućimo dostavu.

Zone dostave u WooCommerce 3.1

Slika: Zone dostave u WooCommerce 3.1

Kada prvi puta kliknemo na gumb Dostava u izborniku na vrhu stranice otvorit će nam se ekran za dodavanje zone dostave.

Zone dostave u WooCommerce 3.1

Slika: Zone dostave u WooCommerce 3.1

Lokacije koje nisu pokrivene drugim zonama (Locations not covered by your other zones) se koristi za kupce koji ne ulaze ni u jednu od formiranih zona dostave. Dodavanja metoda dostave ovoj zoni je potpuno opcionalno i zavisi od vaših potreba.

Ukoliko kupci unesu adresu dostave koja se nalazi u zoni bez metoda dostave, oni će dobiti obavijest da dostava nije moguća.

Dodavanje nove zone dostave

Idemo na WooCommerce > Postavke > Dostava > Zone dostave i kliknemo na gumb Dodajte zonu dostave. Pojavit će se ekran kao na slici ispod.

Unos zone dostave u WooCommerce 3.1

Slika: Unos zone dostave u WooCommerce 3.1

Unesite naziv zone (koji će imati smisla za vas) i odaberite regije unutar ove zone. Regije se mogu sastojati od država i kontinenata. Možemo odabrati i ograničavanje zone samo na pojedine poštanske brojeve, ili raspon poštanskih brojeva.

Dodamo Metode dostave koje su dostupne za tu zonu i kliknemo na gumb Spremi promjene.

Na slici ispod vidimo primjer sa dvije zone dostave i opcijom za ostatak svijeta.

Dodavanje zone dostave u WooCommerce 3.1

Slika: Dodavanje zone dostave u WooCommerce 3.1

Redoslijed zona dostave

Redoslijed zona dostave se postavlja na način tako da će uvijek koristiti prva zona koja odgovara adresi kupca. Ukoliko adresa ne odgovara ni jednoj zoni dostave, koristit će se zadnja opcija (Locations not covered by your other zones).

U našem gornjem primjeru sustav će najprije provjeriti da li je adresa u Hrvatskoj, zatim u Europi i ako nije ni u jednoj od njih tad će primijeniti zadnju opciju (Locations not covered by your other zones).

Za mijenjanje redoslijeda zona dostave dođemo pokazivačem na ikonu lijevo od naziva zone i premjestimo je na željenu poziciju.

Uređivanje zona dostave

Uređivanje zone dostave

Slika: Uređivanje zone dostave

Za uređivanje zone dostave:

  1. Idemo na: WooCommerce > Dostava > Zone dostave.
  2. Prijeđemo pokazivačem preko naziva zone i ispod naziva će se pojaviti linkovi Uredi i Obriši.
  3. Odaberemo Uredi i pojavit će se ekran u kojem možemo promijeniti Naziv zone, Regije zone i Metode dostave.
  4. Zapamtimo promjene.

Opcija Locations not covered by your other se ne može premještati jer je ona uvijek zadnja opcija.

Ako želimo obrisati neku od zona dostave:

  1. Idemo na: WooCommerce > Dostava > Zone dostave.
  2. Prijeđemo pokazivačem preko naziva zone i ispod naziva će se pojaviti linkovi Uredi i Obriši.
  3. Odaberemo Obriši i zona dostave će biti obrisana.